top of page
Seemned ikoon.png
Looduslike taimede seemned

Nordic Botanical kogub, kasvatab ja müüb vaid kodumaiste looduslike taimede seemneid. Meie kogutav on pärit otse loodusest ja ka meie kasvatatavate taimede algmaterjal pärineb vaid looduslikelt niidutaimedelt. Me ei müü võõrpäritoluga liike, aretatud sorte ega kodumaiste taimede välismaalt pärit seemneid. Meie seemnetest saate rajada ehtsa kodumaise niidu ning kodumaise päritolu tõttu on meie seemned sobivad täiel määral ka looduskaitseliste projektide jaoks. Loe meie seemnetest ja nende tootmise põhimõtetest pikemalt!

Masinkogutud seemnesegu

või

Niidulille seemnesegu

Masinkogutud seemned sobivad eelkõige suuremate alade haljastamiseks loodusliku taimestikuga. Seemned sobivad suurepäraselt:

 • põllumaajandusmaade elurikastamiseks,

 • suuremahuliste pinnasetööde järgseks taimestiku taastamiseks

 • degradeerunud taimestikuga alade (jäätmaade) elurikkuse taastamiseks.

Kuna masinkogutud seemnesegu koostis ei ole kuigivõrd reguleeritav, ei soovita me masinkogutud seemneid kasutada esteetiliselt väga nõudlikel aladel.

KOKKUVÕTTES: masinkogutud seemnetest saab rajada loodusliku taimkatte!

Liigiti kogutud seemned sobivad eelkõige väiksemate ja esteetiliselt nõudlike niidualade rajamiseks. Seemned sobivad suurepäraselt näiteks:

 • avalike alade haljastamiseks,

 • koduaia lilleniidu rajamiseks,

 • olemasolevate rohumaade ja murude rikastamiseks looduslike taimeliikidega,

 • lillepeenrasse või rõdukasti tavapäraste võõrpäritoluga taimeliikide asemele.

Võid külvata seemneid nii liigikaupa kui meie poolt koostatud segudena. Liigiti kogutud seemned on puhastatud ja kontrollitud, kuid masinkogututest oluliselt kallimad.

KOKKUVÕTTES: niidulille seemnesegudest saab rajada ehtsa lilleniidu!

Vajad seemneid?

Pane tähele!

 • Hästi idanevad vaid kohalikesse oludesse sobivad seemneid. Konsulteeri meie spetsialistidega või kutsu meid ala üle vaatama.

 • Võibolla vajad ka maastikuhoolduskava? Kaardistame sinu loodusväärtused ja teeme koostööd maastikuarhitektidega.

 • Erinevate seemnesegude hinnad on küll erinevad, kuid tänu oluliselt väiksemale külvinormile ja soodsamale hooldusele ei lähe looduslike seemnetega haljastamine oluliselt kallimaks kui tavapärane murukülv.

Masinkogutud seemned
Liigiti kogutud
Masinkogutud seemned

Kogume looduslike taimede segusid otse Eesti loodusest. Meie käsutuses on Eesti tingimustes täiesti unikaalsed seemnekogujad, millega saame korjata niidutaimede seemneid otse looduslikelt rohumaadelt. Kogume seemneid nii aruniitudelt, puisniitudelt, loopealsetelt aga ka soistelt aladelt jm. Meie seemnekogujad võimaldavad korjata väga erinevate taimede seemneid. Kuna kogumise kõrgus on reguleeritav, saame korjata taimedelt, mille õisikud on päris maadligi ja ka nendelt, mille õisikud kõrguvad meetri ja rohkema kõrgusel. Meie tehnika on mobiilne ja jõuame sellega ka kaugemate ja raskesti ligipääsetavate niidulappideni, kustahes need Eesti piires ka asuma peaksid. Omame pikaajalisi kogemusi niitude taastamisel ja oskame suuremate projektide korral leida just teie nõudmistele vastava doonorala. Kui aga omate ise sobivat korjeala, teeme korjamist teenusena.

Meie uus seemnekoguja 2020
Kogumine_edited.jpg

Seemnekoguja tööorganiks on eripikkuste harjastega hari, mis pööreldes haarab taimedelt nende küpsed seemned kannab need seejärel kogurisse. Valmimata seemned on taime küljes kinni ja neid masin ei korja. Taimed ise kogumise käigus kannatada ei saa ja see võimaldab seemneid koguda ühel aastal samalt alalt ka mitu korda. Pärast seemnekorjamist võib alalt heina teha või loomi karjatada. 

Kogutud seemnesegu sisaldab väga paljude erinevate taimeliikide seemneid ja neid ei ole võimalik, ega enamasti ka vajalik, teineteisest lahutada. Kogutav materjal sõelutakse kasutades segus olevate suurimate seemnete mõõtmetele vastavat sõela. Sõelutud segus on aga alati vähesel määral muid taimseid osi (õielehed, lehtede fragmendid), seemned on aga alati massilt suures enamuses, sest muud kuivanud taimeosad on väga kerged.

Ehkki masinaga kogutud seemnete täpne koostis ei ole enamasti teada, pannakse kogumisel kirja nii kogutava niidu tüüp kui ka olulisemad korjatavad liigid. Seemneid ostes konsulteeri alati meiega, et saaksid oma mullale ja keskkonnatingimustele sobiva seemnesegu.

Masinkogutud seemnete puhul soovitame külvinormina kasutada 4 g/m2 e 40 kg/ha. 2021 aasta seemnesegude hinnaks on 60 €/kg.

 
 
Niiduseemned

Liigiti kogutud seemned

Kogume loodusest ja toodame oma põldudel looduslike taimede seemneid ka liigikaupa. Neist saab koostada täpse koostisega seemnesegusid vastavalt soovidele ja külvatava ala keskkonnatingimustele. Neid seemneid saab aga osta ka liigikaupa, et lisada olemasolevatesse rohumaakooslustesse liike, mis sealt mingil põhjusel puudu on. Niiduseemnete kasvatamine, kogumine, kuivatamine ja puhastamine on keeruline ja see kajastub paraku ka seemnete hinnas. Liigiti kogutud seemned sobivad suurepäraselt aga esteetiliselt nõudlikele aladele nii avalikku linnaruumi, koduaia kaugematesse nurkadesse või muidu igava murupinna sisse liigirikaste laikude loomiseks. Kogume liigiti peamiselt kauniõielisi liike. Vaata ka hinnakirja.

Looduslike taimeliikide seemned
Teeme ära 2021 segu enne segamist.jpg
Kust NB seemned saab?

Kust Nordic Botanical oma seemned saab?

Nordic Botanical seemned järgivad alati järgnevaid põhimõtteid:

 1. Meie seemned on kogutud vaid Eesti loodusest või paljundatud meie seemnepõldudel loodusest kogutud seemnematerjalist;

 2. Uuendame oma seemnepõlde taimede geneetilise varieeruvuse tagamiseks vaid loodusest kogutud uue seemnematerjaliga;

 3. Meie seemnekasvatus on mahe, me ei kasuta agrokemikaale ega kunstväetisi. Meie taimedest ja seemnesaagist saavad oma osa ka taimekahjurid ning seemnesöödikud aga see on looduses loomulik asjade käik;

Looduslikud taimed ei ole sama saagikad kui kultuurtaimed. Mõnedel taimedel on seemneid rohkem, teistel jälle vähem. Iga liigi seemnete kogumine on metoodiliselt erinev ja paljude liikide puhul on ainsaks kogumisviisiks aeganõudev käsitöö. Mitmete liikide seemned valmivad pikema aja jooksul ja seegi tähendab käsitsi korjamist.

Niidutaimede seemneid kogutakse koos taimede õisikute või viljadega ja puhastatakse alles pärast kogutud toormaterjali kuivatamist. Iga liigi puhastamine on taaskord metoodiliselt erinev ning nõuab individuaalset lähenemist. Hetkel kasvab meie seemnepeenardel 97 erinevat looduslikku taimeliiki.

 

Miks osta niidutaimede seemned Nordic Botanical’ist?

Erinevaid niidutaimede seemneid on võimalik osta ka teistest allikatest, kuid pane tähele järgnevat:

 • Sageli müüakse „lilleniidu” seemnete nime all üheaastaste taimede seemnesegusid. Saavutatav on küll kaunis, kuid koosneb peamiselt võõrliikidest ning sureb välja juba külviaasta sügiseks. Selline taimestik tuleb igal aastal uuesti rajada. Mõistet "niit" ei tohiks sellise koosluse kohta kasutada. Tegemist on tegelikult suvelillede seemnesegudega! Üheaastaste taimede lillesegu on ka meie valikus. See koosneb vaid Eesti põldudelt korjatud üheaastaste taimede looduslikest vormidest.

 • Nordic Botanical seemned pärinevad Eesti loodusest. Internetist leiab mitmeid välismaiseid seemnemüüjaid, kes müüvad ka Eestis kasvavate liikide seemneid. Selliseid seemneid ei tohi Eestis aga loodusesse lasta, sest nende genotüüp on võõrpäritoluga ja ristumisel kohalike taimedega võib tekkida nn geneetilise saastumise oht. Looduskaitseseaduse § 58 lõige 1 ütleb: „Kodumaiste liikide võõrsilt sissetoodud elusate isendite loodusesse laskmine on keelatud, välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamine Keskkonnaameti loa alusel.” Ka taime seeme on nii tegelikus kui seaduse tähenduses elus isend! Sama pange tähele ka meilt ostetud seemnete Eestist väljaviimise korral (näiteks kinkimine välismaal elavale sõbrale). Mõned meie looduslikud liigid võivad olla või muutuda teistes maades ka ohtlikeks võõrliikideks. 

 • Nordic Botanical kogub oma seemned otse Eesti loodusest või kasvatab need mahedalt. Suurem osa maailma seemnekasvatusest, sh looduslike seemnete tootmine välismaal, ei ole mahe.

 • Nordic Botanical kogub seemneid erinevatelt looduslikelt aladelt tagades sedasi seemnete loodusliku geneetilise varieeruvuse. Oleme seadnud eesmärgiks, et meie seemneid võib kasutada ka looduskaitselistel töödel. Me ei tegele mingilgi kombel sordiaretusega ja meie seemnete puhul võid olla kindel, et need on garanteeritult kodumaise päritoluga. Nordic Botanical inimesed on loodusteadusliku haridusega ja lähtume oma tegemistes eelkõige ökoloogiaalastest teadmistest.

 

Kas Nordic Botanical’ile saab külla tulla?

Meie seemnepõllud meelitavad kohale tuhandeid tolmeldavaid putukaid aga ka kahejalgseid huvilisi. Seemnekasvatus on siiski eravaldus ja seemnepeenarde vahel loata liikumine ei ole lubatud. Kokkeleppel teeme aga gruppidele meeleldi ekskursioone. Võta ühendust ja küsi järgi.

bottom of page