Vajad seemneid?

Pane tähele!

  • Hästi idanevad vaid kohalikesse oludesse sobivad seemneid. Konsulteeri meie spetsialistidega või kutsu meid ala üle vaatama.

  • Võibolla vajad ka maastikuhoolduskava? Kaardistame sinu loodusväärtused ja teeme koostööd maastikuarhitektidega.

  • Erinevate seemnesegude hinnad on küll erinevad, kuid kokkuvõtteks ei lähe looduslike seemnetega haljastamine oluliselt kallimaks kui murukülv.

  • Käsitsi korjatud seemned on masinaga korjatutest kallimad. Kasuta neid lillelaikude loomisel või külva lillepeenrasse.

 
 
Masinkogutud seemned

Kogume looduslike taimede segusid otse Eesti loodusest. Meie käsutuses on Eesti tingimustes täiesti unikaalsed seemnekogujad, millega saame korjata niidutaimede seemneid otse looduslikelt rohumaadelt. Kogume seemneid nii aruniitudelt, puisniitudelt, loopealsetelt aga ka soistelt aladelt jm. Meie seemnekogujad võimaldavad korjata väga erinevate taimede seemneid. Kuna kogumise kõrgus on reguleeritav, saame korjata taimedelt, mille õisikud on päris maadligi ja ka nendelt, mille õisikud kõrguvad meetri ja rohkema kõrgusel. Meie tehnika on mobiilne ja jõuame sellega ka kaugemate ja raskesti ligipääsetavate niidulappideni, kustahes need Eesti piires ka asuma peaksid. Omame pikaajalisi kogemusi niitude taastamisel ja oskame suuremate projektide korral leida just teie nõudmistele vastava doonorala. Kui aga omate ise sobivat korjeala, teeme korjamist teenusena.

Seemnekoguja tööorganiks on eripikkuste harjastega hari, mis pööreldes haarab taimedelt nende küpsed seemned kannab need seejärel kogurisse. Valmimata seemned on taime küljes kinni ja neid masin ei korja. Taimed ise kogumise käigus kannatada ei saa ja see võimaldab seemneid koguda ühel aastal samalt alalt ka mitu korda. Pärast seemnekorjamist võib alalt heina teha või loomi karjatada. 

Kogutud seemnesegu sisaldab väga paljude erinevate taimeliikide seemneid ja neid ei ole võimalik, ega enamasti ka vajalik, teineteisest lahutada. Kogutav materjal sõelutakse kasutades segus olevate suurimate seemnete mõõtmetele vastavat sõela. Sõelutud segus on aga alati vähesel määral muid taimseid osi (õielehed, lehtede fragmendid), seemned on aga alati massilt suures enamuses, sest muud kuivanud taimeosad on väga kerged.

Ehkki masinaga kogutud seemnete täpne koostis ei ole enamasti teada, pannakse kogumisel kirja nii kogutava niidu tüüp kui ka olulisemad korjatavad liigid. Seemneid ostes konsulteeri alati meiega, et saaksid oma mullale ja keskkonnatingimustele sobiva seemnesegu.

Masinkogutud seemnete puhul soovitame külvinormina kasutada 4 g/m2 e 40 kg/ha. 2021 aasta seemnesegude hinnaks on 60 €/kg.

Liigiti kogutud seemned

Kogume looduslike taimede seemneid ka liigikaupa. See on käsitöö ja seemnete kogumine ning puhastamine on väga aeganõudev. Seetõttu on seemned oluliselt kallimad kui masinaga kogutud.

Liigiti kogutud seemned sobivad suurepäraselt esteetiliselt nõudlikele aladele nii avalikku linnaruumi, koduaia kaugematesse nurkadesse või muidu igava murupinna sisse liigirikaste laikude loomiseks. Kogume liigiti peamiselt kauniõielisi liike.

Nordic Botanical kogub, kasvatab ja müüb vaid kodumaiste looduslike taimede seemneid. Meie kogutav on pärit otse loodusest ja ka meie kasvatatavate taimede algmaterjal pärineb vaid looduslikelt niidutaimedelt. Me ei müü võõrpäritoluga liike, aretatud sorte ega kodumaiste taimede välismaalt pärit seemneid. Meie seemnetest saate rajada ehtsa kodumaise niidu ning meie seemned sobivad täiel määral ka looduskaitseliste projektide jaoks.

OÜ Nordic Botanical

+372 53 480 861