top of page

Meie logo

OÜ Nordic Botanical logo kujutab endast tulpdiagrammi Eestis kasvavate taimeliikide valguseelistustest. Vaatamata asjaolule, et loodusgeograafiliselt asume me metsavööndis, eelistab enamik meie taimeliike avamaastikke. Selle taga on peamiselt pikaajaline inimmõju. Seega on ajalooline inimmõju olnud meie loodust rikastav. Kaasajal on inimmõju suund aga pöördunud ja elurikkus väheneb kogu maailmas, paraku ka meil. Loodame olla selle protsessi pidurdajad ja pakkuda oma nõu ka kõigile neile, kes meie elurikkust väärtustavad.

Koostöö Tartu Ülikooliga

OÜ Nordic Botanical on välja kasvanud Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudist, ning omab Ülikooliga koostöölepingut, mis teeb ettevõttest Ülikooli võrse- e spin-off firma. Kogu ettevõtte tegevus on tihedalt seotud Ülikooli teadustegevusega ja koostöö ülikooliga tagab parima maailmas ja Eestis kättesaadava teadmise ja pädevuse meie tegevuste kõigis valdkondades.

Loodus pakub meile lisaks uluki-, kala- ja metsavarudele ka silmailu, mis on suuresti seotud looduse elusa osa ja selle mitmekesisusega. Õiterikas aas on paljude arvates kauneim vaatepilt, mida maastik saab pakkuda. Õiterikaste aasadega on aga läinud viimasel sajandil aina kehvemini. Maakasutuse muutused, mis asendasid talud suurmajanditega, väikesed niidulapid stepilike silmapiirini ulatuvate põllumassiividega ja maheviljeluse intensiivsete tehnoloogiatega, on viinud meie looduslike õitsvate aasade seisundi nõnda halvaks, et pea kõik säilinud neist on võetud looduskaitse alla ja sellelegi vaatamata on neis olev mitmekesisus endiselt vähenev. Inimeste igatsus loodusliku õiteilu vastu pole aga vähenenud. Seda silmas pidades loodi 2012 a Tartu Ülikooli võrseettevõttena OÜ Nordic Botanical, mille missiooniks on looduslike niitude taastamine aladel, kus see on veel võimalik. Aasasid võib aga uuesti rajada aladele, kust nad on juba hävinud või ka sinna, kus neid pole kunagi olnudki. Meie spetsialistid on aastaid aktiivselt loodusteadlastena ja õppejõududena töötanud nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis. Kogemused looduslike niidukoosluste uurimisel võimaldavad koostöös Tartu Ülikooli ökoloogiateadlastega pakkuda terviklike lahendusi alates mullaanalüüsidest ja planeerimisest kuni koosluste taastamise, rajamise ja hoolduskavadeni.

OÜ Nordic botanical

Kas Nordic Botanical’ile saab külla tulla?

Meie seemnepõllud meelitavad kohale tuhandeid tolmeldavaid putukaid aga ka kahejalgseid huvilisi. Seemnekasvatus on siiski eravaldus ja seemnepeenarde vahel loata liikumine ei ole lubatud. Kokkeleppel teeme aga gruppidele meeleldi ekskursioone. Võta ühendust ja küsi järgi.

Kust me oma seemned saame?
bottom of page