Meie logo

OÜ Nordic Botanical logo kujutab endast tulpdiagrammi Eestis kasvavate taimeliikide valguseelistustest. Vaatamata asjaolule, et loodusgeograafiliselt asume me metsavööndis, eelistab enamik meie taimeliike avamaastikke. Selle taga on peamiselt pikaajaline inimmõju. Seega on ajalooline inimmõju olnud meie loodust rikastav. Kaasajal on inimmõju suund aga pöördunud ja elurikkus väheneb kogu maailmas, paraku ka meil. Loodame olla selle protsessi pidurdajad ja pakkuda oma nõu ka kõigile neile, kes meie elurikkust väärtustavad.

Koostöö Tartu Ülikooliga

OÜ Nordic Botanical on välja kasvanud Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudist, ning omab Ülikooliga koostöölepingut, mis teeb ettevõttest Ülikooli võrse- e spin-off firma. Kogu ettevõtte tegevus on tihedalt seotud Ülikooli teadustegevusega ja koostöö ülikooliga tagab parima maailmas ja Eestis kättesaadava teadmise ja pädevuse meie tegevuste kõigis valdkondades.

Loodus pakub meile lisaks uluki-, kala- ja metsavarudele ka silmailu, mis on suuresti seotud looduse elusa osa ja selle mitmekesisusega. Õiterikas aas on paljude arvates kauneim vaatepilt, mida maastik saab pakkuda. Õiterikaste aasadega on aga läinud viimasel sajandil aina kehvemini. Maakasutuse muutused, mis asendasid talud suurmajanditega, väikesed niidulapid stepilike silmapiirini ulatuvate põllumassiividega ja maheviljeluse intensiivsete tehnoloogiatega, on viinud meie looduslike õitsvate aasade seisundi nõnda halvaks, et pea kõik säilinud neist on võetud looduskaitse alla ja sellelegi vaatamata on neis olev mitmekesisus endiselt vähenev. Inimeste igatsus loodusliku õiteilu vastu pole aga vähenenud. Seda silmas pidades loodi 2012 a Tartu Ülikooli võrseettevõttena OÜ Nordic Botanical, mille missiooniks on looduslike niitude taastamine aladel, kus see on veel võimalik. Aasasid võib aga uuesti rajada aladele, kust nad on juba hävinud või ka sinna, kus neid pole kunagi olnudki. Meie spetsialistid on aastaid aktiivselt loodusteadlastena ja õppejõududena töötanud nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis. Kogemused looduslike niidukoosluste uurimisel võimaldavad koostöös Tartu Ülikooli ökoloogiateadlastega pakkuda terviklike lahendusi alates mullaanalüüsidest ja planeerimisest kuni koosluste taastamise, rajamise ja hoolduskavadeni.

OÜ Nordic botanical

Meediakajastus

January 01, 2020

Bordic Botanical aitas rajada niidukooslust Tartu kesklinna!

Koostöös Tartu linna ja Euroopa Kultuuripealinn 2024 Kureeritud Elurikkuse projekti eestvedajatega külvasime Tartu Uueturu parki ligi 40 kodumaise niidutaimeliigi seemneid. Õiterikka niidu kujunemine võtab aega ja enamus niidutaimi esimesel kasvuaastal ei õitse. Selleks lisasime seemnesegusse peoga põldmaguna ja rukkililleseemneid. Teisel kasvuaastal peaks aga suurem osa niidutaimedest juba kenasti õitsema ja pakkuma nii silmailu linnaelanikele kui puhkepaika linnaputukatele.

September 06, 2020

Anne looduskaitseala taastamistööd RMK blogis

Koostöös RMK-ga taastasime Anne looduskaitsealal olnud jäätmaa. Nordic Botanical kogus seemned, RMK talgulised külvasid. Ühtlasi oli tegemist meie uues seemnekoguja esimese avaliku ülesastumisega.

January 01, 2020

Selle aasta Looduskaitseseltsi Aasta Loodusesõbrad on Aveliina Helm ja Mart Meriste!

Eesti Looduskaitse Selts tunnustas sel aastal Aasta Loodusesesõbra tiitliga Aveliina Helmi ja Mart Meristet igaühe looduskaitse ideede levitamise eest. OÜ Nordic Botanical on üks vastsete loodusesõprade tegemistest. Täname Eesti Looduskaitse Seltsi tunnustuse, ning kõiki kliente ja kaasamõtlejaid usalduse ja toetuse eest.

May 21, 2018

Arvamusartikkel Tartu Postimehes

Tartu Roosi tänava äärsetel haljasaladel ei niideta muru, vaid need on jäätud elurikkusele. Rikkust seal on ja nüüd tuli juurdegi. Sellest kirjutavad Tartu Postimehes maastikuarhitekt Karin Bachmann ja OÜ Nordic Botanical spetsialist Mart Meriste.

April 26, 2018

Intervjuu Sirbis 27.04.2018

Meie tegemiste vastu tundis huvi kultuurileht Sirp. Mart Meristet küsitles Lea Larin.

November 07, 2017

Nordic Botanical rahvusvahelisel seminaril "Low impact design II - maastikukujundus loodusega"

Eesti Maastikuarhitektide 'liidu (EMAL) korraldatud rahvusvahelisel, peamiselt praktiseerivatele maastikuarhitektidele suunatud seminaril esines Mart Meriste ettekandega "Haljastus looduslike taimedega".

October 24, 2017

Nordic Botanical rahvusvahelisel konverentsil

OÜ Nordic Botanical tutvustas oma tegevusi Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverentsil Nature-Based Solutions, from innovation to common use. Mart Meriste tutvustas ettevõtte tegevust suulises ettekandes Biodiversity-enhancing solutions: combining ecological scientific knowledge with practical applications.

October 02, 2017

Meie seemnekogumise kõrvalproduktidest ERR Novaatoris

Käisime Karula rahvuspargis seemneid korjamas. Lisaks seemnetele saime aga terve hulga selgrootuid, kellest sa kiirelt tehtud käepäraste vahenditega väike video. See jäi omakorda silma ERR Novaatori inimestele, kes palusid video juurde ja väikest teksti. Nii saigi.

September 26, 2017

Nordic Botanical tegemistest kirjutas Tartu Postimees

Meil käis külas Tartu Postimees ja tahtis meie tegemistest lugu teha. Mis meil sai selle vastu olla.

January 18, 2017

Nordic Botanical Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil

Nordic Botanical OÜ osales Keskkonnaministeeriumi poolt korraldataval Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursil. Meie ettevõte pälvis konkursi eripreemia kui Bioloogilise Mitmekesisuse Tugev Toetaja.

October 09, 2016

ETV Osoon

Uurime botaanik Aveliina Helmilt, kuidas kodukoha teadlik kujundamine aitab säilitada pärandkoosluste liigirikkust. Mida tähendab mõiste - igaühe looduskaitse?

September 22, 2016

Koopaämblike kolimine ETV Ringvaates

Arahnoloog Mart Meriste rääkis, et haruldast liiki koopaämblikke võib seal olla juba umbes 150 isendi jagu. Üldiselt elavad need ämblikud Euroopas mahajäetud kaevandustes, raudteetunnelites, koobastes. Esimene seda liiki ämblik leiti Eestis Meriste sõnul 1992. aastal ning üks kindel elukoht Tallinnas on neil bastionikäikudes.

August 31, 2016

Seemnekoguja tutvustamine Saarte Hääles

Omavalmistatud seemnekoguja esitluse korraldas Kõruse külas asuval loopealsel pärandkoosluste taastamise projekti “Life to alvars” projektijuht Annely Esko, kes näeb uues tehnoloogias head abimeest raiejärgsetel loopealsetel taimkatte kiiremaks taastamiseks.

July 26, 2016

Artikkel Igaühe looduskaitsest Sirbis

Seisame suurte muutuste lävel ning kui me oma majandamist ja looduskaitsesüsteemi ei muuda, jätkub ökosüsteemide kadu ja liikide väljasuremine, pannes ohtu ka inimese mugava eksistentsi.

July 15, 2015

Novaator

Vanasti oli tavapärane loomade liikumine ühelt karjamaalt teisele, võttes tahtmatult kaasa ka taimede seemneid. “Ühe lamba seljast on Saksa teadlased leidnud karjatamisperioodi lõppedes 8 500 seemet 85 erinevast liigist. Kõik need seemned loodavad lamba villakusse kinnitunult leida tee oma emataimest kaugemale, teistele karjamaadele.

September 23, 2013

ERR käpaliste ümberasustamisest Pakri poolsaarel

Tulevasele LNG terminalile ettejäävad orhideed leidsid omale uue kodu. Nende ümberistutamise tehnika mõtlesid välja Eesti teadlased ja seda katsetatakse esmakordselt. 

Please reload

Kas Nordic Botanical’ile saab külla tulla?

Meie seemnepõllud meelitavad kohale tuhandeid tolmeldavaid putukaid aga ka kahejalgseid huvilisi. Seemnekasvatus on siiski eravaldus ja seemnepeenarde vahel loata liikumine ei ole lubatud. Kokkeleppel teeme aga gruppidele meeleldi ekskursioone. Võta ühendust ja küsi järgi.