MAASTIKUHOOLDUSKAVAD

Maastikku saab kujundada mitmeti. Võib võtta ette joonise oma unistuste maastikust ja paluda mõnel pinnasetöödega tegeleval ettevõttel see reaalsuseks muuta. Saab aga ka teisiti. Tuleme ja kaardistame ära teie kinnistul olemasolevad loodusväärtused. Anname suuniseid ja soovitusi, kuidas neid säilitada, nende eest hoolt kanda ja kuidas integreerida olemasolev loodus teie unistuste maastikku. Loodus kujuneb väga pika aja jooksul ja alati annab parimaid ja loodussõbralikumaid tulemusi olemasoleva säilitamine. Kui aga kuskilt peaks ehituse või muu tegevuse käigus looduslik taimkate hävima, siis aitame ta tagasi tuua. Oleme veendunud, et parim elukeskkond inimesele on selline, kus võimalikult paljud teisedki elusorganismid ennast hästi tunnevad. Sageli teeme koostööd maastikuarhitektidega.

  • Maaomanikele

  • Omavalistsustele

  • Asutustele

  • Ettevõtjatele

Mõned näited hiljuti tehtud töödest

  • Kaitseväe Keskpolügooni harjutusalade maastikuhoolduskava 2020

  • Maanteeameti Riigiteede niidetavate pindade ja hekkide korrashoid 2020

  • Eesti loopealsete hoolduskava 2019

  • Kaitseväe Tapa lähiharjutusala maastikuhoolduskava 2017

  • Eesti Rahva Muuseumi kontaktala maastikuhoolduskava (koos Tajuruum maastikuarhitektidega) 2015

Saada meile sõnum

Raadi (19)
Raadi (2)
Võttekohad
maastikuhoolduskava_näide_edited
P1210406
seire kaart 2014
ERM_kontaktala_jäätmed1_edited
Mullikmäe_ajaloolised_niidualad_edited
Raadi (19)
Raadi (2)
Võttekohad
maastikuhoolduskava_näide_edited
P1210406
seire kaart 2014
ERM_kontaktala_jäätmed1_edited
Mullikmäe_ajaloolised_niidualad_edited