LOODUSKAITSETÖÖD

Vahel on tarvis teha loodusliku keskkonna hoidmiseks või taastamiseks reaalseid jõupingutusi. Selleks organiseerime oma parimale pädevusele tuginevaid looduskaitsealaseid töid. Aitame taastada niite ja puisniite, toome elurikkuse tagasi jäätmaadele, rekultiveeritavatesse karjääridesse ja aitame järjele pikka aega hooldamata pool-looduslike alade elurikkuse. Kui mõne tegevuse käigus võib kannatada saada mõni looduskaitsealune või muidu huvitav taime- või loomaliik, siis tuleme ja tõstame ta vajadusel turvalisse kohta. Erinevalt pea kõigist senistest kaitsealuste taimeliikide ümberasustamiskatsetest on meie metoodika testitud ja tema tõhusus hilisemate seirete käigus kinnitust leidnud.

  • Rabade taastamine turbasamblafragmentide laotamise meetodil (nn Kanada meetod)

  • Koosluste taastamise organiseerimine

  • Kaitsealuste taime- ja loomaliikide ümberasustamine

  • Ammendunud karjääride loodussõbraliku rekultiveerimise organiseerimine

 

 

Vajad nõu? Kirjuta meile.

OÜ Nordic Botanical

+372 53 480 861

CAM01625

Aidu karjääri katseala enne seemnete külvamist.