top of page

LOODUSKAITSETÖÖD

Vahel on tarvis teha loodusliku keskkonna hoidmiseks või taastamiseks reaalseid jõupingutusi. Selleks organiseerime oma parimale pädevusele tuginevaid looduskaitsealaseid töid. Aitame taastada niite ja puisniite, toome elurikkuse tagasi jäätmaadele, rekultiveeritavatesse karjääridesse ja aitame järjele pikka aega hooldamata pool-looduslike alade elurikkuse. Kui mõne tegevuse käigus võib kannatada saada mõni looduskaitsealune või muidu huvitav taime- või loomaliik, siis tuleme ja tõstame ta vajadusel turvalisse kohta. Erinevalt pea kõigist senistest kaitsealuste taimeliikide ümberasustamiskatsetest on meie metoodika testitud ja tema tõhusus hilisemate seirete käigus kinnitust leidnud.

 • Rabade taastamine turbasamblafragmentide laotamise meetodil (nn Kanada meetod)

 • Koosluste taastamise organiseerimine

 • Kaitsealuste taime- ja loomaliikide ümberasustamine

 • Ammendunud karjääride loodussõbraliku rekultiveerimise organiseerimine

Mõned näited tehtud töödest ja koostatud kavadest

 

 • Niiduseemnete kogumine ja külvamise korraldamine Anne Looduskaitsealal korrastatud jäätmaale (koos RMK Looduskaitseosakonna talgulistega) 2020.

 • Rajatava Vorbuse liivakarjääri kaitsealuste taimede ümberasustamine 2019

 • Tartu Lammi tn 8 ehitusala kaitsealuste taimede ümberasustamise korraldamine 2019

 • Tallinna Paevälja alvarikoosluse esinduslikkuse ja ümberasustamisvõimaluste uuring 2019

 • Endise Palasi turbakaevanduse taastamine turbasamblafragmentide laotamise meetodil 2018

 • Rail Baltic trassi kaitsealuste taimede inventuur ja leevendusmeetmete väljatöötamine 2018

 • Käpaliste ümberasustamine Paldiski kalajahutehase ehitusterritooriumilt 2017

 • Paldiski LNG terminali detailplaneeringuala käpaliste ümberasustamine 2013

Vajad nõu? Kirjuta meile.

Täname. Sinu kiri on saadetud ja vastame sulle esimesel võimalusel.

bottom of page