top of page

Seemnete tellimine

Loe seemnevalikust siit, tellimisest siit ja sellest, kust meie seemned pärinevad, siit. Pikema juhendmaterjali niitudest, nende rajamisest ja hooldusest leiad aga siit. Müüme kodumaiseid looduslikke niiduseemneid kolmel viisil:

 • masinkogutud seemned

 • seemnesegud liigiti kogutud seemnetest

 • seemned liigi kaupa

Masinkogutud seemned

Masinkogutud seemned võimaldavad taastada või luua külvialale loodusliku niidutaimkatte. Valdavalt koosnevad need kõrrelistest taimedest ning lilleilu on neis vähem kui meie lillesegudes. Masinkogutud seemnete puhul soovitame külvinormina kasutada 4 g/m2 e 40 kg/ha. 2022 aastal kogutud seemnesegude hinnaks on 65.00 €/kg (sisaldab käibemaksu). Kuna masinkogutud seemnesegude koostis on mõnevõrra ebaühtlane, on soovitatav minimaalne ostukogus 1 kg.

Hetkel on pakkuda järgnevad veidi erinevad seemesegud:

 • Loopealne. Kogutud Läänemaalt.

 • Parasniiske niit. Kogutud Pärnumaalt.

 • Parasniiske niit. Kogutud Harjumaalt.

 • Niiske niit. Kogutud Jõgevamaalt.

Küsi masinkogutud seemnete saadavust info@nordicbotanical.eu. Kirjelda meile oma külviala keskkonnatingimusi. On need kuivad, parajad või niisked? Kui viljaks on muld? On muld liivane, savine, rähkne või turbane? On ala päikesepaisteline või poolvarjus? Millise Eesti piirkonnaga on tegemist?

Seemned taimeliikide kaupa

Seemneid saab tellida ka liikide kaupa eraldi pakendatult. Nende abil saad täiendada oma olemasolevaid niidualasid sealt mingil põhjusel puudu olevate liikidega. Kõik niidutaimed kasvavad aga kenasti ka lillepeenras. Sel hooajal on meie valikus koguni 77 erineva kodumaise taimeliigi seemned. Vaata hinnakirja siit.

Pane tähele, kõikidele hindadele lisandub pakendustasu 1 € pakendi kohta sõltumata pakendi suurusest!

Niidulillede seemnesegud

Oleme kokku seganud liigirikkad niidulillede seemnesegud, millest võrsunu rõõmustab silma terve suve ning rikastab teie aeda või niidulappi lisaks lilleilule ka liblikate ning putukasuminaga.

2022. aastal pakume koguni viite erinevat valmissegu. Kõigi puhul on soovitatav külvinorm 2 g/m2.

 1. Haljaskatuste lillesegu. Segu sisaldab taimeliike, kes saavad hästi hakkama eriti kuivades ja toitainetevaestes keskkondades. Seetõttu sobib see eeskätt haljaskatustele aga ka kiviktaimlate kuivematele osadele, tänavakivide vahele jm. Segu koosneb 15-st taimeliigist.

 2. Kuiva liivase niidu lillesegu. Segu sisaldab taimeliike, kes saavad hästi hakkama kuivades tingimustes ja kannatavad ka kesksuviseid pikemaid põudasid. Segu on mõeldud eelkõige liivasematele aladele aga sobib ka muudesse kuivadesse kohtadesse. Seemnesegu koosneb 35-st taimeliigist.

 3. Kuiva lubjarikka niidu lillesegu. Segu sisaldab taimeliike, kes saavad hästi hakkama kuivades tingimustes ja kannatavad ka pikemaid põudasid. Mitmed kaunid liigid segus eelistavad kasvukohana lubjarikkamaid alasid. Seetõttu on segu sobilik eeskätt Lääne- ja Põhja-Eesti muldadele. Segu koosneb 40-st taimeliigist.

 4. Lihtne lillesegu parasniiskele mullale. Segu on koostatud arvestades tavapärase aiamullaga ja sisaldab taimeliike, mis on nö töökindlad. Tegemist on üsna universaalse seguga ja seetõttu sobib see enamikele mõõdukalt viljakatele parasniisketele muldadele. Segu ei ole sama liigirikas, kui samadesse tingimustesse sobiv Liigirikas parasniiske niidu seemnesegu, kuid on sellest soodsam ja pakub endiselt kuhjaga lilleilu. Segu koostamisel on arvestatud pigem päikeseliste tingimustega, kuid enamik liike kasvab kenasti ka poolvarjus.  Seemnesegu koosneb 21-st taimeliigist.

 5. Liigirikas lillesegu parasniiskele mullale on koostatud arvestades tavapärase aiamullaga ja sisaldab koguni 40 erinevat taimeliiki! Tegemist on üsna universaalse seguga ja seetõttu sobib see enamikele mõõdukalt viljakatele parasniisketele muldadele. Lisaks tavapärasematele liikidele leidub seal mitmeid botaanilisi üllatusi ning lilleilu on tagatud hiliskevadest varasügiseni. Segu koostamisel on arvestatud pigem päikeseliste tingimustega, kuid enamik liike kasvab kenasti ka poolvarjus.  Segu koosneb 40-st taimeliigist.

 6. Niiske niidu lillesegu on koostatud taimeliikidest, millele sobivad niisked ja viljakad tingimused. Tegemist on siiski niidutaimedega ja päris märgadesse kohtadesse soovitame meie Lillesegu veekogude kaldale. Segus on 19 erinevat taimeliiki.

 7. Lillesegu veekogude kaldale. Kasuta segu tiigi- ja kraavikallastel ning märjematel niidualadel. Segus olevad taimeliigid kannatavad märgasid tingimusi ja ajutisi üleujutusi, kuid tegemist ei ole päris veetaimedega. Segu koosneb neljast taimeliigist.

 8. Varjulise niidu lillesegu koosneb taimeliikidest, mis kasvavad hästi poolvarjus. Päris metsas jm väga varjulistes kohtades jäävad ka need liigid siiski hätta aga saad segu kasutada puudealuste, põhjapoolsete seinaäärte jms haljastamisel. Segu koosneb 18 taimeliigist.

 9. Murutäiendussegu on seemnesegu, mida saad lisada mujalt ostetud muruseemnetele. Segus olevad taimeliigid ei ole päris muruliigid ning iganädalase niitmise korral ei suuda ka nemad enamasti õitsema hakata, kuid erinevalt enamikest niidutaimedest, kannatavad nad veidi tihedamat niitmist. Kui sinu vähemkäidavad murualad võimaldavad, piisab paarinädalasest niitmispausist taimede õitsemahakkamiseks. Soovitame lisada muruseemnetele 5 - 15 % ulatuses.

 10. Üheaastaste taimede lillesegu koosneb vaid üheaastastest taimedest. Need liigid elavad vaid ühe aasta, kuid õitsevad rikkalikult. Üheaastased taimed ei ole tegelikult niitudel kuigi levinud, kuid on meie maastikes tavapärased loodussõbralikult majandatavates põllumajandusmaastikes. Ehkki liigid on hea seemnetootlusega, nõuavad seemned idanemiseks haritud mullapinda ja seetõttu jätkub neist rõõmu vaid üheks, vahel ka kaheks, aastaks. Segu koosneb neljast taimeliigist, mh meie rahvuslill. Et päris niidulilled esimesel kasvuaastal enamasti ei õitse, võid üheaastaste taimede lillesegu lisada niidulillede külvidele, et ka esimesel kasvuaastal oleks lilleilu. 

Kõikide niidulillede seemnesegude külvinormiks soovitame tavatingimustes 2g/m2. Seemneid  saab osta 10g, 30g ja 100g pakenditena.

Niidulille seemnesegude hinnakiri

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %.

Niidulillede segude koostised

Haljaskatuse lillesegu

Haljaskatuse lillesegu

Kuiva liivase niidu lillesegu

Kuiva liivase niidu lillesegu

Kuiva lubjarikka niidu lillesegu

Kuiva lubjarikka niidu lillesegu

Lihtne lillesegu parasniiskel mullale
Niiske niidu lillesegu

Lihtne lillesegu parasniiskele mullale

Liigirikas lillesegu parasniiskele mullale

Liigirikas lillesegu parasniiskele mullale
Lillesegu niiskemale mullale

Lillesegu niiskemale mullale

Lillesegu veekogu kaldale

Lillesegu veekogu kaldale

Varjulise niidu lillesegu

Varjulise niidu lillesegu

Murutäiendussegu

Murutäiendussegu

Üheaastaste taimede lillesegu

Üheaastaste taimede lillesegu

Liigi kaupa

Seemned liikide kaupa

*liigiti pakendamisel lisandub pakendustasu 1 € pakendi kohta sõltumata pakendi suurusest ja erisegude puhul lisandub 0,5 € iga liigi kohta sõltumata kogusest.

*liigiti pakendamisel lisandub pakendustasu 1 € pakendi kohta sõltumata pakendi suurusest ja erisegude puhul lisandub 0,5 € iga liigi kohta sõltumata kogusest.

bottom of page