EKSPERTIISID

Vahel on inimestel edasiste tegevuste planeerimiseks vaja teada, millised on planeeritavaks tegevuseks kasutatava maa-ala loodusväärtused. Alal leiduvad loodusväärtused võivad planeeritud tegevust nii soodustada kui lausa välistada. Seetõttu ei tee paha enne õhinal jooniste ja kavade koostamahakkamist tutvuda, millised loodusväärtused alal on. Meie eksperdid kaardistavad ala ja annavad nõu, millised tegevused alal on võimalikud ja milliseid ohte elustikule kavandatavad tegevused võivad kujutada. Hästi informeeritud arendaja oskab vältida looduskaitseringkondade ja avalikkuse võimalikku pahameelt. Anname head nõu ka omavalitsustele kohaliku tähtsusega kaitsealade moodustamise või moodustamata jätmise osas ning nõustame arendajaid looduskaitseliste küsimuste lahendamisel.

Saada meile sõnum

OÜ Nordic Botanical

+372 53 480 861